Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en burger

D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Almelo inspraak en ‘meespraak’ krijgen in de zaken die het dichtst bij hen staan. Wij streven een democratische samenleving na op ieder niveau, zodat we allemaal mee kunnen beslissen over dat wat we zelf belangrijk vinden. We praten de burger niet naar de mond, maar nemen hem mee in de besluitvorming. Zo wordt er mét de burger beslist en niet slechts over de burger. Almeloërs zijn kritisch en mondig genoeg om over veel zaken zelf te kunnen besluiten.

Almelo verdient een betrouwbaar bestuur