Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

D66 Almelo vindt het belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een sociaal-liberale begroting is bovendien toekomstbestendig: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.

Veiligheid

D66 Almelo vindt dat vrijheden niet zomaar moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd scherp gekeken moet worden naar de balans tussen vrijheid en veiligheid.

Bestuur en burger

D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Almelo inspraak en ‘meespraak’ krijgen in de zaken die het dichtst bij hen staan.

Leefomgeving: ruimte om te wonen, werken en leven

D66 Almelo wil dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven.

Duurzaamheid, natuur en milieu

Om te zorgen dat onze kleinkinderen in Almelo ook nog steeds een fijne en leefbare stad herkennen, is het zaak nu te investeren in een duurzame kwaliteit van leven.

Onderwijs

D66 zet zich in voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook in de gemeente Almelo.

Zorg en welzijn

D66 Almelo wil inwoners en professionals actief betrekken bij de inrichting van zorg en welzijn.

Kunst, cultuur en vrije tijd

Investeren in kunst en cultuur maakt Almelo aantrekkelijker als woonplaats en als vestigingsplaats voor bedrijven.

Economie

De gemeente Almelo dient zich op economisch gebied faciliterend op te stellen. Niet denken in ‘nee, tenzij’ maar in ‘ja, mits’.

Sport en bewegen

D66 wil sport en bewegen een belangrijkere plek geven in de samenleving.

Verkeer en mobiliteit

D66 Almelo is voor een goede balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.