Steun ons en help Nederland vooruit

Langdurige zorg

D66 Almelo wil zorg en ondersteuning verbeteren door te innoveren. Instanties zijn niet alleen toegankelijk voor vragen of eventuele klachten, maar ook voor ideeën, initiatieven en het aanbieden van hulp. D66 Almelo gaat uit van een brede benadering van gezondheid, waarbij actief zijn een belangrijke schakel is in ieders gezondheid. Dat vraagt om effectief beleid van de gemeente  op het gebied van zorg en ondersteuning. D66 Almelo wil telkens de beste en meest gewenste oplossing vinden voor onze inwoners. Dat vraagt om slimme verbindingen, tussen bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Voor mensen die het dagelijks functioneren niet kunnen organiseren, dragen we als maatschappij een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

D66 Almelo wil daarom:

Dat er echte aandacht wordt besteed aan de hulp-/zorgvraag van mensen die het betreft. Uitgaan van de vraag en niet van het aanbod.

Samenhangend beleid en integrale uitvoering voor jeugdzorg, onderwijs, WMO en participatie. Een hulpvraag wordt dus altijd vanuit meerdere perspectieven benaderd.

Minder bureaucratie in de zorg, zodat sociale wijkteams beter hun werk kunnen doen.

Ruimte geven aan innovatieve (zorg/hulp)aanbieders.

Goede mantelzorgondersteuning zoals cursussen, respijtzorg en een blijk van waardering omdat wij geloven dat mantelzorg voor de zorgbehoevende ontzettend waardevol is en veelal comfortabeler.

Transparante driemaandelijkse financiële rapportage aan de gemeenteraad binnen zorg en welzijn, zodat goede sturing mogelijk is.

Een goede klachtenregeling voor zorg en welzijn, door bijvoorbeeld een ombudsman, eventueel samen met andere gemeenten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018