Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst, cultuur en vrije tijd

Investeren in kunst en cultuur maakt Almelo aantrekkelijker als woonplaats en als vestigingsplaats voor bedrijven. D66 Almelo vindt kunst en cultuur erg belangrijk voor de samenleving. We hebben de afgelopen jaren met de stadsmusicals ‘Van katoen en nu’ en ‘Het verzet kraakt’ gezien wat cultuur in Almelo teweeg kan brengen. Ook kan cultuur een belangrijke rol spelen bij het aantrekkelijker maken van de stad, dat zien we nu al bij bijvoorbeeld het Culivent en het Straatmuziekfestival. Almelo moet daarnaast meer doen om culturele initiatieven of kunstcollecties voor de stad te behouden. Ook voor erfgoed, zoals historische panden, moet aandacht zijn. In het verleden is veel gesloopt, we moeten zuinig zijn op wat er nog is.

D66 Almelo wil daarom:

Investeren in kunst en cultuur.

Meer aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs.

Dat kunst en cultuur nooit de sluitpost worden van een begroting. Kunst en cultuur zorgen voor een open en verbonden samenleving, bovendien is een bloeiende culturele en creatieve sector voor veel mensen een reden om ergens te willen wonen.

Een evenwichtig evenementenbeleid waarin wordt gestuurd op samenwerking en verbinding. Dit leidt tot een gevarieerde evenementenagenda waarbij kwaliteit, en niet kwantiteit, voorop staat.

Dat Almelo onderdeel blijft van het toeristische merk Twente en zich daarbinnen profileert als groene waterstad. Toeristen moeten ook in Almelo met Twentse gastvrijheid onthaald worden.

Duidelijke bewegwijzering en duiding van wandel- en fietsroutes, centraal gecoördineerde informatieverspreiding en moderne Toeristische Informatiepunten op meerdere plaatsen in de stad.

Zowel het Theaterhotel als Hof88 blijven subsidiëren, zodat een breed theateraanbod voor Almelo gegarandeerd is.

Kleinere initiatieven, zoals Paco Plumtrek en Indigo voor Almelo behouden.

Betaalbare ateliers voor kunstenaars en een betere marketing van kunst- en cultuurevenementen.

Uitvoering van het erfgoedmanifest van onder andere D66. Almelo heeft in het verleden te weinig oog gehad voor de waarde en betekenis van gemeentelijke- en rijksmonumenten voor de beleving van de stad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018