Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugd

Waar nodig biedt de gemeente zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij het hele gezin en netwerk van het kind actief een rol krijgt. Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen.

D66 Almelo wil daarom:

Dat Jeugdzorg werkt op basis van een vraaggestuurd en goed opgesteld zorgplan.

Dat Jeugdzorg vooral gebruik maakt van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden.

Dat hulp integraal is georganiseerd en daarom stuurt de gemeente op directe verwijzing naar de juiste gespecialiseerde hulp in de gemeente of regio. Scholen worden hier, zoveel als mogelijk en wenselijk is, bij betrokken.

In geval van crisis, dat er direct wordt ingegrepen en direct worden doorverwezen naar de juiste (zorg)specialist. Er wordt zo snel mogelijk een regisseur benoemd. We vinden goede begeleiding en nazorg die kinderen en ouders in staat stelt het normale leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken van belang.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018