Steun ons en help Nederland vooruit

Gezondheid

D66 Almelo zet in op bewezen, effectieve preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van problemen. D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. Dit vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke (vrijwilligers-) organisaties.

D66 Almelo wil daarom:

Dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen in een integrale gezondheidsaanpak voor wijkbewoners.

Investeren in sport en bewegen door Almeloërs aan de beweegnorm te laten voldoen. We willen dat iedereen, jong en oud, de kans krijgt te werken aan zijn gezondheid en zijn sociale contacten.

Betere afspraken maken met de GGD. We hebben hierbij specifiek aandacht voor overgewicht bij jongeren, al dan niet vanuit de jongeren op gezond gewicht (JOGG) aanpak.

De voorlichting  over ongezond en risicovol gedrag verbeteren, in samenwerking met de GGD. Het gaat dan bijvoorbeeld om overgewicht, seksualiteit, ongewenste zwangerschap, maar ook om alcohol, roken en drugs.

Dat de gemeente leningen gaat verstrekken voor huisaanpassingen bij ziekte en/of ouderdom, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Een zogeheten ‘blijverslening’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018