Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Martin Mulder verzorgt opening raadsvergadering

Aan het begin van de raadsvergadering van 12 september j.l. heeft D66 raadslid Martin Mulder de opening verzorgd. Hieronder de integrale tekst van zijn openingsrede.

Ik wil het na deze natuurrampenzomer met u hebben over de Universele verklaring van de rechten van de Aarde. Deze bestaat formeel nog niet, maar is als concept tekst al wel voorgelegd aan de Verenigde Naties. De doorvertaling uit zich al wel in bijv. de klimaatakkoorden van Parijs.

De urgentie om die universele verklaring breed te onderschrijven, is er in toenemende mate.

De laatste jaren gedraagt de wereldnatuur zich extremer dan voorheen. De meeste wetenschappers leggen een relatie met de industriële revolutie en de enorme groei van de wereldbevolking. Een korte opsomming van de laatste weken wat betreft die extreme natuurverschijnselen:
• Het in hoog tempo afsmelten van de Noordpool met o.a. enorme Sinkholes in de Canadese permafrost
• Orkaan Irma van de buitencategorie over St. Maarten
• Een afgebroken gletsjer in Zwitserland
• Overstromingen en modderstromen in Toscane, Italië
• Hetzelfde in Bangladesh door de jaarlijkse moessons.
• En dichterbij in Friesland het extra inzetten van het oude Wouda stoomgemaal om daar de voeten droog te houden.

Er is nog meer aan de hand:
Vervuilingen uit verleden en heden, die als onafbreekbare stapelstoffen in bijna elk lichaam voorkomen:
• Asbestresten
• Neonicotinoïden
• Glyfosaat, werkzame stof van plantenverdelger Round-Up
• Fipronil in voeding, o.a. eieren
• Microplastics in bijna elk menselijk lichaam

En verder het recente bericht dat in Nederland afgelopen jaar de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen weer is toegenomen, wellicht door de groeiende economie, en ondanks de vraag om schoner te produceren. We doen dus niet genoeg.

Is er dan nog hoop?
Volgens de Britse natuurkundige James Lovelock moet je de aarde als een superorganisme beschouwen, dat bijv. net als ons eigen lichaam een bepaalde mate van zelfreinigend en zelfhelend vermogen heeft.
Maar ons lichaam kun je ook niet onbeperkt volgooien met slechte of niet afbreekbare stoffen. Op een gegeven moment worden we daar ziek van en in het ergste geval komen we vroegtijdig te overlijden.
Is dan de aarde nu ook al ongeneeslijk ziek te verklaren? Of is er nog iets te verzinnen om het tij te keren?
Ik geloof in dat laatste; Maar in welke mate we actie moeten ondernemen, dat weet eigenlijk niemand. Wel duidelijk is dat elk mens op aarde mee zal moeten werken om de aarde in balans te houden en leefbaar te houden voor de mens. De urgentie daarvoor neemt toe.
De concept tekst van de algemene verklaring voor de rechten van de aarde zegt het met mooie woorden:

In artikel 3 worden de verplichtingen van de mens aan de Aarde opgesomd, zoals onder andere:
– ieder mens is verantwoordelijk voor het respectvol behandelen en in harmonie leven met de Aarde
– ieder mens moet deelnemen aan het leren, het analyseren, het interpreteren en communiceren over hoe te leven in harmonie met de Aarde, zoals opgesteld in deze verklaring (awareness gap oplossen door gericht onderwijs)
– ieder mens moet garanderen dat de schade die is toegebracht aan de Aarde door menselijk geweld, rechtgezet wordt en dat zij die er verantwoordelijk voor zijn verplicht zijn om de schade en daarmee de gezondheid van de Aarde te herstellen (de vervuiler herstelt)

Tot slot:
De Amsterdamse duurzaamheidsarchitect Thomas Rau zegt het mooi in zijn boekje Material Matters:
Laten we bij het voor de mens leefbaar houden van de aarde niet alleen doen wat mogelijk is, maar doen wat nodig is!

Ik dank u voor uw aandacht.

Gepubliceerd op 13-09-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018