Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Antwoorden D66 op stellingen Kieskompas 2018

Hierbij de antwoorden van D66 Almelo op een aantal stellingen, waarvan het onderwerp niet of niet helemaal voorkomt in ons verkiezingsprogramma.

 

Wie meer afval produceert, moet meer afvalstoffenheffing betalen of Wie minder afval produceert, moet minder afvalstoffenheffing betalen

Helemaal mee eens: Wij gaan uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Wie meer afval heeft, betaalt dus een hogere belasting dan iemand die weinig afval heeft.

 

Minderheden moeten voorrang krijgen bij sollicitaties bij de gemeente

Niet mee eens: D66 Almelo wil dat de gemeente een actief diversiteitsbeleid voert, dat erop gericht is dat minderheden voldoende vertegenwoordigd zijn binnen de gemeentelijke organisatie. Maar dat betekent niet dat minderheden voorgetrokken moeten worden bij sollicitaties, we moeten kiezen voor de beste persoon op de juiste plaats en niet per se voor iemand uit een minderheidsgroep.

 

De gemeente moet noaberschap stimuleren

Neutraal: Noaberschap bestaat van oudsher in delen van Twente. Het is niet iets dat de gemeente kan stimuleren: het is er of het is er niet.

 

De gemeente mag meer statushouders opvangen dan door het Rijk is opgelegd

Mee eens: Statushouders worden in principe evenredig verdeeld over de gemeenten, maar het kan zo zijn dat de een gemeente meer statushouders opvangt dan door het Rijk is opgelegd. Dat geldt dus ook voor de Gemeente Almelo.

 

De gemeente Almelo moet experimenteren met het basisinkomen

Neutraal: D66 is in het algemeen niet voor (experimenten met) een basisinkomen, hoewel het misschien in bepaalde gevallen een oplossing kan zijn

 

Werklozen boven de 55 jaar moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht

Helemaal niet mee eens: D66 vindt dat je mensen boven de 55 jaar niet mag afschrijven. Dat doet onrecht aan hun grote kwaliteiten en de waarde die zij hebben voor de samenleving. We moeten meer investeren in begeleiding en kansen voor werkloze ouderen.

 

De gemeente moet bij aanbestedingen bedrijven voortrekken die Almelose werklozen aannemen, ook al is dat duurder

Niet mee eens: Bij aanbestedingen moet het beste bedrijf worden gekozen, niet per se een bedrijf dat Almelose werklozen aan een baan helpt.

 

Werk dat betaald dient te worden mag niet door vrijwilligers worden uitgevoerd

Niet mee eens: In tijden van bezuiniging kunnen sommige maatschappelijke functies alleen overeind blijven doordat vrijwilligers bereid zijn ze te vervullen. Hiervoor zouden dan vrijwilligers betaalde krachten moeten vervangen. D66 vindt dat vrijwilligers in bepaalde omstandigheden betaalde krachten kunnen vervangen, net zoals vrijwilligers vervangen kunnen worden door betaalde krachten.

 

Om het dierenasiel te ontlasten moet het chippen van katten verplicht worden

Helemaal niet mee eens: Bij het dierenasiel worden katten al gechipt. Het gaat iedereen geld kosten als katten verplicht moeten worden gechipt, terwijl het weinig oplevert.

 

Gepubliceerd op 29-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018