Steun ons en help Nederland vooruit

Martin Mulder

Raadslid/ kandidaat-raadslid

62 jaar

Almelo

Martin Mulder (60) zit sinds 2016 namens D66 in de Almelose gemeenteraad. Daarvoor was hij bijna 12 jaar actief bestuurder bij het Waterschap, zowel in het Dagelijks als Algemeen Bestuur. Hij is tevens adviseur van de ‘groene’ stichtingen Natuurhus, Almelo Parkstad en Bomenstad Almelo.

Martin is ‘import-Almeloër’, zoals hij het zelf noemt, en komt oorspronkelijk uit Twello. Hij woont al sinds 1988 in Almelo met zijn vrouw Irma waarmee hij vier, inmiddels uitwonende, kinderen heeft. Professioneel houdt hij zich bezig met groen en milieu. Hij is docent Natuur & Leefomgeving op het AOC in Zwolle en is daarnaast zelfstandig groen-ingenieur. Privé leeft hij zo gezond en duurzaam mogelijk. Hij deelt zijn kennis op het gebied van natuur en milieu niet alleen beroepsmatig als docent, maar ook vrijwillig middels lezingen en columns.

Hij heeft Almelo altijd als een zeer prettige stad ervaren: “Rustige, aardige mensen, een prachtige groene omgeving, veel werkgelegenheid, prima horeca, een binnenstad met hoge potentie door voldoende historisch erfgoed en een ambitieus centrumherstelplan. De basis is goed voor elke inwoner. Maar er liggen ook nog veel uitdagingen in Almelo”.

Door zijn werk in het onderwijs is hij ervan overtuigd dat het hebben van minimaal een startkwalificatie helpt om iedereen te laten mee doen in Almelo. Daarnaast maakt hij zich hard voor betere communicatie met de samenleving: “Door naast de reguliere raadsvergaderingen vooral ook de burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven op te zoeken, krijgen we een goed beeld over wat goed gaat in Almelo en vooral ook waar verbetering noodzakelijk is”.

In Martins optiek moet er nog veel gebeuren om Almelo mee te nemen naar een voor de toekomst goed leefbare, duurzame en klimaatbestendige stad: “Nu we uit het dal klimmen moeten we voor Almelo de juiste en goed haalbare en betaalbare plannen opstellen. Dat levert een fraaie, goed leefbare stad op, waar bedrijven zich graag vestigen, waardoor meer mensen uit het relatief arme Almelo weer aan het werk komen.”

Martin Mulder staat voor: “Een fysiek sterk Almelo levert een sociaal sterk Almelo.”

 

Meer van Martin Mulder
Een fysiek sterk Almelo levert een sociaal sterk Almelo. Daar blijf ik mij als raadslid maximaal voor inzetten!
- Martin Mulder