Steun ons en help Nederland vooruit

Gerrit Stam

Raadslid/ kandidaat-raadslid

52 jaar

Almelo

Gerrit Stam (50) is sinds 2009 politiek actief en zit sinds 2014 in de Almelose gemeenteraad. Eind 2016 besloot hij zich aan te sluiten bij de D66-fractie. Tevens is hij Euregio-raadslid namens de gemeente Almelo. Daar is hij commissievoorzitter van de commissie ‘Duurzame en Ruimtelijke Ontwikkeling en is hij lid van de commissie Planning & Control en de Hoorcommissie Bestemmingsplannen.

Gerrit is geboren en getogen in Almelo en woont na wat omzwervingen elders nu met zijn vrouw Marion en hun twee 18-jarige kinderen in Almelo. In het dagelijks leven is hij als zelfstandige werkzaam in de ICT en runde hij met zijn vrouw enige tijd een winkel in de Almelose binnenstad. “Als Almelose ondernemer vind ik dat de stad weer nieuw elan moet krijgen. Voor een prettig verblijf in de binnenstad is een goed leefklimaat nodig, waar ook ruimte is voor wonen. Almelo is uniek, met water, veel groen en een bewoond kasteel tegen de binnenstad aan. Daar kunnen Hengelo en Enschede niet tegenop als we dat goed weten te gebruiken!”

Gerrit wil zich tevens inzetten voor een financieel gezonde gemeente en is hij bovendien van mening dat we de komende jaren nog flink moeten werken om onze milieudoelstellingen te halen, zodat inwoners van Almelo in de toekomst ook nog in een prettige stad leven. Zijn politieke interessegebieden liggen bij: ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, de binnenstad, financiën en economische zaken, (Eu)regio-aangelegenheden en milieu.

Gerrit Stam staat voor: “Voor Almelo wil ik een gezellige en leefbare binnenstad creëren.”

Voor Almelo wil ik een gezellige en leefbare binnenstad creëren
- Gerrit Stam