Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

maandag, 28 januari 2019

Tijdens fractievergadering bespreken de raadsleden en de steunfractie de lokale actualiteit en bepalen zo de koers van de lokale D66-fractie. Er wordt onder meer besloten over het indienen van moties en amendementen of het stellen van vragen aan het college. D66 Almelo zit momenteel in de oppositie.

Iedere maandagavond vergadert de fractie van D66 Almelo in de Windmolenbroekzaal in het Stadhuis van Almelo. De vergadering start (in principe) altijd om 20:00 uur. Als lid of belangstellende bent u natuurlijk van harte welkom eens een vergadering bij te wonen. Mocht u hier belangstelling voor hebben, meldt u dan aan bij de fractiesecretaris via fractied66almelo@gmail.com.

28 januari

20:00 uur