Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 mei 2016

Martin Mulder geïnstalleerd als raadslid

In de raadsvergadering van 10 mei is Martin Mulder als raadslid van de fractie van D66 geïnstalleerd. Hij volgt Marc Bout op, die om gezondheidsredenen onlangs het raadslidmaatschap heeft opgezegd. Binnen de fractie zal nog een taakverdeling tussen Martin en fractievoorzitter Jeroen Wiertz worden afgesproken. Met dank aan De…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 mei 2016

Standpunt D66 over nieuwe wethouder PvdA

Onlangs heeft Anja Timmer haar vertrek als wethouder aangekondigd. De Partij van de Arbeid heeft daarna een nieuwe wethouder gezocht. Het is immers aan de Partij van de Arbeid om een kandidaat-wethouder voor te stellen. Die kandidaat is er nu: Jos Pierey. Een keuze tussen Jos Pierey en Willem Loupatty zoals sommigen suggereren is er…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 april 2016

Vertrek Marc Bout als raadslid

Met ingang van 10 mei 2016 zal Marc Bout om gezondheidsredenen zijn functie als raadslid voor D66 in Almelo neerleggen. Marc was sinds de verkiezingen van 2014 lid van de gemeenteraad van Almelo. In het najaar van 2014 heeft hij zich om gezondheidsredenen tot juni 2015 moeten laten vervangen. Nog steeds is zijn gezondheid niet…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 maart 2016

Motie Experimenteerruimte voor geregelde keten wietteelt

D66 Almelo pleit voor experimenten met de teelt van cannabis in Twente. De D66-fractie dient hierover tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 maart a.s. een motie in. Dit als reactie op het door de VNG uitgebrachte rapport over het cannabisbeleid en de door de burgemeesters in Twente bepleite aanpak van de illegale wietteelt. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 maart 2016

Werkbezoek Tweede Kamerlid Vera Bergkamp

Vera Bergkamp, tweede kamerlid voor D66, komt op maandag 4 april naar Almelo om van mensen, werkzaam in de praktijk, te horen hoe de vernieuwde wetgeving met betrekking tot de drie decentralisaties (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) wordt ervaren in de praktijk. Die (praktijk-) ervaring is voor haar van groot belang voor het functioneren als volksvertegenwoordiger in…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 maart 2016

Claudio Bruggink wethouder in Hengelo

Na zijn gedwongen vertrek in november vorig jaar als wethouder van Almelo gaat Claudio Bruggink   vanaf 9 maart 2016 aan de slag als wethouder in Hengelo, als opvolger van Lukas Schoonhoven. Fractie en bestuur van D66 Almelo feliciteren Claudio en Hengelo met deze benoeming. In de anderhalf jaar dat Claudio in Almelo…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 februari 2016

Vragen over horeca Beeklustlaan

De fractie heeft het college onderstaande vragen gesteld over horeca-activiteiten aan de Beeklustlaan.   Almelo, 5 februari 2015   Betreft: Horeca Beeklustlaan   Geacht college, Van bewoners in de Beeklustlaan vernamen wij dat in die straat sinds enige…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 8 februari 2016

vragen over Paco Plumtrek

Tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2016 zal de fractie van D66 in de persoon van Jeroen Wiertz de volgende vragen aan het college stellen over de situatie waarin het poppodium Paco Plumtrek is beland na het opzeggen van de huur per 1 januari van dit jaar.   Paco Plumtrek…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 december 2015

Samenwerking fractie D66 met Partij Pro Almelo

Op maandag 7 december 2015 hebben D66 Almelo en Partij Pro Almelo door middel van het hier volgende persbericht een samenwerkingsverband wereldkundig gemaakt.   Samenwerking D66 en Partij Pro Almelo  Na de politieke ontwikkelingen van de afgelopen weken hebben D66 Almelo en Partij Pro Almelo intensief nagedacht…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2015

Verklaring Claudio Bruggink bij aftreden als wethouder

Op 17 november 2015 heeft Claudio Bruggink bij zijn aftreden als wethouder in de raad de volgende verklaring afgelegd. Geachte voorzitter, raadsleden, en overige aanwezigen, Op dinsdag 10 november jl. hebben drie van de vier leden van de fractie van D66 tegen de begroting 2016 van de gemeente Almelo gestemd. Daarbij…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 21 november 2015

Verklaring Marc Bout

D66 Almelo bracht eergisteren een verklaring naar buiten over de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Mijn verklaring haakt daarop aan. Onderdeel van de D66-verklaring betreft de besluitvorming over de Begroting 2016. Ik had, op onderdelen, problemen met de begroting (o.a. de OZB-verhoging en de targets gesteld vanuit de PPN15). De uiteindelijke inventarisatie van de stemming binnen de D66-fractie…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 november 2015

Verklaring fractie D66 Almelo

Almelo 19 november 2015 Vorige week dinsdag heeft de fractie van D66 voor een deel tegen de begroting 2016 gestemd. Daarbij is een stemverklaring afgegeven waarin werd uitgesproken dat er, naast zorgen over de begroting zelf, binnen de fractie twijfels bestaan over de samenwerking binnen de coalitie. Eén…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 november 2015

Aftreden Claudio Bruggink als wethouder

Naar aanleiding van de door de fractie tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling uitgesproken twijfel aan de samenwerking in de coalitie en stem tegen de begroting 2016 heeft Claudio Bruggink besloten terug te treden als wethouder. De fractie betreurt deze stap in hoge mate, maar kan niet anders dan deze respecteren. Het spijt haar…

Bekijk nieuwsbericht

Nieuwsbericht aan leden over bestuurscrisis Almelo.

Op dinsdag 10 november jl. heeft een deel van de fractie van D66 tegen de begroting van de gemeente Almelo gestemd en daarbij in een stemverklaring aangegeven dat zij twijfelt aan de samenwerking binnen de coalitie. Eén lid (Jeroen Wiertz) heeft verklaard de teleurstelling van zijn fractiegenoten te delen, maar in het belang van de…

Bekijk nieuwsbericht

Begrotingskater

Het is dinsdag 10 november 2015, de dag waarop de gemeenteraad van Almelo de begroting 2016 gaat behandelen. Buiten is het grijs en somber, enigszins miezerig. Binnen in het stadhuis is de stemming niet veel anders voorafgaand aan het debat. Zal in de loop van de dag de zon nog doorbreken? De…

Bekijk nieuwsbericht