Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 december 2016

Vragen over programmacommissie Theaterhotel

De fractie van D66 heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over het functioneren van de programmacommissie van het Theaterhotel. Hieronder de tekst van de vragen. Geacht college, Het Theaterhotel ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Almelo voor het samenstellen van een maatschappelijk breed en interessant jaarprogramma voor alle…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 december 2016

Aftrap Raadsvergadering door Martin Mulder

Het is gebruik dat aan het begin van de Raadsvergadering één van de 35 raadsleden een artikel uit de grondwet of een ander verdrag voorleest dat voor hem/haar bijzondere betekenis heeft en daarbij toelicht wat het belang daarvan is. Op 6 december j.l. was de beurt aan Martin Mulder, die bij die gelegenheid de volgende…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 november 2016

Vragen over regulering wietteelt

 De fractie van D66 heeft het college van B&W op 21-11-2016 de volgende vragen gesteld over illegale wietteelt. In het rapport van de bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid (Commissie Schneiders), dat in opdracht van het VNG bestuur maandag 30 november 2015 gepubliceerd, wordt gesteld dat een ‘geregelde keten’, waarin de overheid een systeem…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 november 2016

Verschillende voorstellen D66 aangenomen bij begrotingsbehandeling.

De raad heeft op 3 november met algemene stemmen de begroting voor 2017 aangenomen. D66 is grotendeels tevreden over de begroting en over de behandeling van de begroting afgelopen donderdag. De gemeente Almelo werkt aan het financieel gezond maken van de stad waar D66 altijd voor heeft gepleit. Wij hebben aandacht gevraagd voor verschillende onderwerpen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 november 2016

Voortvarend te werk!?

Voor de behandeling van de gemeentebegroting 2017 op 3 november 2016 heeft de fractie van D66 de volgende algemene beschouwing ingediend.   De begroting is dit jaar een stuk overzichtelijker dan voorgaande jaren. Het gaat bovendien financieel de goede kant uit. Complimenten daarvoor aan het college. Zo zijn…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 september 2016 woensdag 7 september 2016

Als raadslid voor een duurzaam Almelo

In het augustusnummer van het blad van het Natuurhus heeft D66 raadslid Martin Mulder een artikel geschreven over zijn drijfveren als raadslid. Hieronder de integrale tekst van dat artikel. Op 10 mei j.l. ben ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid namens D66 van de gemeente Almelo. Dat schept verantwoording. Vanuit mijn groene achtergrond mag…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 september 2016

WERKBEZOEK VERA BERGKAMP AAN ALMELO 4 APRIL 2016

Op maandag 4 april van 13.30 tot 15.30 vond in Villa Valetudo aan de Lankampsweg 3, 7608 KE Almelo de door D66 Almelo georganiseerde bijeenkomst plaats waar Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66, naar Almelo kwam om te horen hoe de vernieuwde wetgeving met betrekking tot de drie decentralisaties (Awbz (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) en Wlz…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 28 juni 2016

Perspectiefnota 2016

Voor de behandeling van de Perspectiefnota op 30 juni 2016 heeft de D66 fractie de volgende algemene beschouwing opgesteld. Het college heeft dit jaar gekozen voor een korte perspectiefnota. Dat heeft voordelen, de nota is overzichtelijk, wat dat betreft complimenten. Het nadeel ervan is dat de nota soms wat in algemeenheden blijft…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 juni 2016

D66 voorstellen aangenomen.

Dinsdagavond 14 juni zijn enkele door D66, al dan niet samen met andere partijen, ingediende voorstellen in de gemeenteraad aangenomen. In de eerste plaats betreft dat een amendement op het voorstel om het voormalige stadhuis te verkopen aan de stichting Hergebruik Gebouwen, die het pand wil ombouwen tot wooneenheden en enkele andere…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 juni 2016

College, stop sloop pand Halbertsma!

  (foto met dank aan www.gelefaaf.nl) Afgelopen weekend verscheen in verschillende media het bericht dat het pand Halbertsma (het pand naast het Bolletjemuseum) op het punt staat om gesloopt te worden. D66 vindt dit een slecht idee. Vanavond dienen wij daarom samen met Groenlinks een motie in waarin we het college vragen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 mei 2016

Evaluatie Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Vorig jaar is bij de totstandkoming van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp een amendement van D66 om de evaluatietermijn terug te brengen van 2 naar 1 jaar met algemene stemmen aangenomen. Na bijna anderhalf jaar is die evaluatie er nog niet. De fractie heeft daarover vandaag de volgende schriftelijke vragen gesteld. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 mei 2016

2016: D66 50 jaar!

In 2016 viert D66 haar 50e verjaardag. Hoewel de formele oprichting in oktober 1966 plaatsvond starten de festiviteiten in verband met de viering van dit jubileum reeds dit voorjaar, te beginnen met een fietsestafette op 20 en 21 mei, waarbij ook Almelo op 21 mei is aangedaan. Tijdens de stop in Almelo is…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 mei 2016

Raadsdebat over parkeerbeleid

Als je het over parkeerbeleid en parkeertarieven hebt in Almelo, dan laaien de emoties onmiddellijk op. Ook in de gemeenteraad gaat het er dan stevig aan toe. Afgelopen dinsdagavond is er weer een hoofdstuk aan dit dossier toegevoegd. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2015, afgelopen juni, moest een flinke bezuinigingsopgave…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 mei 2016

D66 verbaasd over lobby VNG tegen Wet Open Overheid

De Wet Open Overheid is in de Tweede Kamer aangenomen, maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voert een  lobby om deze wet in de Eerste Kamer tegen te houden. D66 heeft hierover daarom vragen gesteld aan het college. D66 wil meer openbaarheid en transparantie bij de overheid, dus ook bij gemeenten. De lobby van de…

Bekijk nieuwsbericht