Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juli 2017 dinsdag 27 juni 2017

Perspectiefnota 2017

Ten behoeve van de behandeling van de Perspectiefnota 2017 in de raad van Almelo op 29 juni heeft de fractie de hierna volgende algemene beschouwing aangeleverd. Werk aan vertrouwen! Afgelopen maart waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Sindsdien is het kabinet demissionair en voert nog slechts lopende zaken uit. Het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 juni 2017 woensdag 10 mei 2017 zondag 7 mei 2017

D66 stelt vragen over medisch afval

Op 7 mei 2017 heeft de fractie van D66 de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld Geacht college, Wij hebben in de raad eerder gesproken over de inzameling van medisch afval (incontinentiemateriaal, luiers etc.). De wethouder heeft op mondelinge vragen van D66 tijdens de raadsvergadering van 5 januari…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 april 2017 vrijdag 7 april 2017

D66 teleurgesteld over keuze voor verkoop Twence

Op 4 april lag het raadsvoorstel voor de verkoop van de aandelen Twence voor in de gemeenteraad. Twence is in handen van een aantal Twentse gemeenten, waarbij Almelo ongeveer 11% van de aandelen bezit. Eerder is door de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zouden zijn voor de verkoop…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 6 april 2017

Meer geld nodig voor ondersteuning in het huishouden

  Tijdens de raadsvergadering op 4 april heeft de raad ingestemd met een gewijzigde Verordening WMO en jeugdzorg en met aangepast beleid. De raad heeft een motie van D66, Minimapartij, GroenLinks, Leefbaar Almelo en LAS aangenomen waarin wij de landelijke overheid vragen om extra budget voor de huishoudelijke hulp (alleen Democraten.Nu stemden…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 april 2017

Opening kandidaatstelling lijsttrekker

Vanaf 4 april kunnen leden van D66 die woonachtig zijn in Almelo zich kandidaatstellen voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De termijn hiervoor sluit op 26 mei. Alle leden die op het moment van de sluiting tenminste een half jaar lid zijn kunnen aan de verkiezing meedoen. Bij de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 maart 2017

Mobiliteitsplan Binnenstad-Noord: Gemiste kans.

Raadslid Gerrit Stam blikt terug op het raadsdebat over het mobiliteitsplan Binnenstad-Noord. Het mobiliteitsplan Binnenstad-Noord bereikte tijdens de raadsvergadering van 21 maart j.l.na grote frustratie een anticlimax. Het begon ruim een jaar geleden met een zeer ambitieus plan om de veiligheid van het fietsverkeer aan de noordelijke kant van de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 maart 2017

Raad neemt D66 motie Jongerenmanifest duurzaamheid aan

In de raadsvergadering van 21 maart 2017 heeft de raad van Almelo een door D66, samen met Groen Links en Leefbaar Almelo, ingediende motie, waarin de onderhandelaars bij de kabinetsformatie worden opgeroepen de uitgangspunten van het jongerenmanifest in het komende kabinetsbeleid over te nemen,  aangenomen met 29 stemmen vóór en 5 tegen. De tekst van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 februari 2017

Campagnepand voor D66

 In het kader van de verkiezing voor de Tweede Kamer op 15 maart hebben GroenLinks, D66 en de PvdA een verkiezingshonk ingericht aan het Amaliaplein. Het is niet alleen uitvalsbasis voor de campagne activiteiten maar ook en vooral een plek waar de inwoners van Almelo informatie over de partijen kunnen krijgen. "We willen dit pand…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 februari 2017

Mondelinge vragen stadsbank en groenbeheer

 Tijdens de raadsvergadering van 14-2-2017 zal de fractie van D66 de volgende mondelinge vragen stellen aan het college. DigiD cliënten Stadsbank OP 8 februari jl. verscheen in Tubantia een bericht over het vragen van DigiD door de Stadsbank Oost-Nederland. De D66-fractie is van mening dat de Stadsbank hiermee zou…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 januari 2017

Soap rond sourcing groenbeheer

  Afgelopen dinsdag, 17 januari, heeft de gemeenteraad besloten om het college te vragen om met alternatieven te komen voor het uitbesteden van het groenbeheer. D66 vindt dat erg jammer omdat dit uitstel en misschien wel afstel betekent. Wat ons betreft zou het college door moeten gaan met het uitbesteden van het groenbeheer aan Twente Milieu.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 24 december 2016

Gerrit Stam van Partij Pro Almelo sluit zich aan bij D66

Op vrijdag 23 december is door Partij Pro Almelo en D66 het volgende persbericht verstuurd. Na een periode van nauwe samenwerking tussen de fracties van Partij Pro Almelo en D66 hebben de fracties besloten als één fractie verder te gaan. Gerrit Stam sluit zich daarom per direct aan bij de fractie van…

Bekijk nieuwsbericht