Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 april 2017

Opening kandidaatstelling lijsttrekker

Vanaf 4 april kunnen leden van D66 die woonachtig zijn in Almelo zich kandidaatstellen voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De termijn hiervoor sluit op 26 mei. Alle leden die op het moment van de sluiting tenminste een half jaar lid zijn kunnen aan de verkiezing meedoen. Bij de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 maart 2017

Mobiliteitsplan Binnenstad-Noord: Gemiste kans.

Raadslid Gerrit Stam blikt terug op het raadsdebat over het mobiliteitsplan Binnenstad-Noord. Het mobiliteitsplan Binnenstad-Noord bereikte tijdens de raadsvergadering van 21 maart j.l.na grote frustratie een anticlimax. Het begon ruim een jaar geleden met een zeer ambitieus plan om de veiligheid van het fietsverkeer aan de noordelijke kant van de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 maart 2017

Raad neemt D66 motie Jongerenmanifest duurzaamheid aan

In de raadsvergadering van 21 maart 2017 heeft de raad van Almelo een door D66, samen met Groen Links en Leefbaar Almelo, ingediende motie, waarin de onderhandelaars bij de kabinetsformatie worden opgeroepen de uitgangspunten van het jongerenmanifest in het komende kabinetsbeleid over te nemen,  aangenomen met 29 stemmen vóór en 5 tegen. De tekst van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 februari 2017

Campagnepand voor D66

 In het kader van de verkiezing voor de Tweede Kamer op 15 maart hebben GroenLinks, D66 en de PvdA een verkiezingshonk ingericht aan het Amaliaplein. Het is niet alleen uitvalsbasis voor de campagne activiteiten maar ook en vooral een plek waar de inwoners van Almelo informatie over de partijen kunnen krijgen. “We willen dit pand…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 februari 2017

Mondelinge vragen stadsbank en groenbeheer

 Tijdens de raadsvergadering van 14-2-2017 zal de fractie van D66 de volgende mondelinge vragen stellen aan het college. DigiD cliënten Stadsbank OP 8 februari jl. verscheen in Tubantia een bericht over het vragen van DigiD door de Stadsbank Oost-Nederland. De D66-fractie is van mening dat de Stadsbank hiermee zou…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 januari 2017

Soap rond sourcing groenbeheer

  Afgelopen dinsdag, 17 januari, heeft de gemeenteraad besloten om het college te vragen om met alternatieven te komen voor het uitbesteden van het groenbeheer. D66 vindt dat erg jammer omdat dit uitstel en misschien wel afstel betekent. Wat ons betreft zou het college door moeten gaan met het uitbesteden van het groenbeheer aan Twente Milieu.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 24 december 2016

Gerrit Stam van Partij Pro Almelo sluit zich aan bij D66

Op vrijdag 23 december is door Partij Pro Almelo en D66 het volgende persbericht verstuurd. Na een periode van nauwe samenwerking tussen de fracties van Partij Pro Almelo en D66 hebben de fracties besloten als één fractie verder te gaan. Gerrit Stam sluit zich daarom per direct aan bij de fractie van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 december 2016

Vragen over programmacommissie Theaterhotel

De fractie van D66 heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over het functioneren van de programmacommissie van het Theaterhotel. Hieronder de tekst van de vragen. Geacht college, Het Theaterhotel ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Almelo voor het samenstellen van een maatschappelijk breed en interessant jaarprogramma voor alle…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 december 2016

Aftrap Raadsvergadering door Martin Mulder

Het is gebruik dat aan het begin van de Raadsvergadering één van de 35 raadsleden een artikel uit de grondwet of een ander verdrag voorleest dat voor hem/haar bijzondere betekenis heeft en daarbij toelicht wat het belang daarvan is. Op 6 december j.l. was de beurt aan Martin Mulder, die bij die gelegenheid de volgende…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 november 2016

Vragen over regulering wietteelt

 De fractie van D66 heeft het college van B&W op 21-11-2016 de volgende vragen gesteld over illegale wietteelt. In het rapport van de bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid (Commissie Schneiders), dat in opdracht van het VNG bestuur maandag 30 november 2015 gepubliceerd, wordt gesteld dat een ‘geregelde keten’, waarin de overheid een systeem…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 november 2016

Verschillende voorstellen D66 aangenomen bij begrotingsbehandeling.

De raad heeft op 3 november met algemene stemmen de begroting voor 2017 aangenomen. D66 is grotendeels tevreden over de begroting en over de behandeling van de begroting afgelopen donderdag. De gemeente Almelo werkt aan het financieel gezond maken van de stad waar D66 altijd voor heeft gepleit. Wij hebben aandacht gevraagd voor verschillende onderwerpen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 november 2016

Voortvarend te werk!?

Voor de behandeling van de gemeentebegroting 2017 op 3 november 2016 heeft de fractie van D66 de volgende algemene beschouwing ingediend.   De begroting is dit jaar een stuk overzichtelijker dan voorgaande jaren. Het gaat bovendien financieel de goede kant uit. Complimenten daarvoor aan het college. Zo zijn…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 september 2016 woensdag 7 september 2016

Als raadslid voor een duurzaam Almelo

In het augustusnummer van het blad van het Natuurhus heeft D66 raadslid Martin Mulder een artikel geschreven over zijn drijfveren als raadslid. Hieronder de integrale tekst van dat artikel. Op 10 mei j.l. ben ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid namens D66 van de gemeente Almelo. Dat schept verantwoording. Vanuit mijn groene achtergrond mag…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 september 2016

WERKBEZOEK VERA BERGKAMP AAN ALMELO 4 APRIL 2016

Op maandag 4 april van 13.30 tot 15.30 vond in Villa Valetudo aan de Lankampsweg 3, 7608 KE Almelo de door D66 Almelo georganiseerde bijeenkomst plaats waar Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66, naar Almelo kwam om te horen hoe de vernieuwde wetgeving met betrekking tot de drie decentralisaties (Awbz (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) en Wlz…

Bekijk nieuwsbericht