Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 april 2019

Vragen over inclusiviteit binnen gemeentelijke organisatie

Op 1 november 2018 werd de D66-motie “Bevorderen diversiteit” door de raad aangenomen. In de motie wordt het stadsbestuur opgeroepen het Charter Diversiteit te ondertekenen en de diversiteit in de gemeentelijke organisatie te bevorderen. Wij constateren dat de ondertekening door Almelo van het Charter Diversiteit blijkens de site www.diversiteitinbedrijf.nl nog niet heeft plaatsgevonden. Dat vinden…

Bekijk nieuwsbericht

Vragen over dubbele uitkering bijstand

D66 Almelo stelt mondelinge vragen dubbele overboekingen bijstand. Op 21 maart 2019 is aan 745 mensen tweemaal bijstand of bijzondere bijstand uitbetaald. In 2014 is dit ook al eens gebeurd. De D66-fractie is verbaasd over het feit dat dit opnieuw kan gebeuren. Wij hebben daarom de volgende vragen: 1. Hoeveel mensen zijn…

Bekijk nieuwsbericht

Motie treinverbinding Berlijn unaniem aangenomen

D66 Almelo diende onlangs een motie in over het behoud van de treinverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn. De motie werd unaniem aangenomen. Deze motie is ontstaan in het Presidium van de Twenteraad. Alle Twentse raden werken hier samen. In meerdere gemeenten in Twente is de motie reeds unaniem aangenomen (o.a. In Dinkelland, Oldenzaal, Borne, Enschede, Wierden...) …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 14 februari 2019

Vragen Gravenloo beantwoord

Begin december bracht onze fractie een werkbezoek bracht aan Preston Palace. Daar kwam natuurlijk ook het plan Gravenloo ter sprake en omdat ook wij destijds niet wisten hoe het er nu precies voor stond, stelden wij daarover vragen aan het college. De antwoorden daarop waren vandaag de aanleiding voor het stuk in Tubantia over het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 januari 2019

D66 pleit voor inhoudelijke controle op voortgang beleid

D66 Almelo wil graag een inhoudelijke bestuursrapportage en dient daarom vanavond een amendement in op een voorstel dat college aan de raad heeft voorgelegd. De raadscommissie Planning en Control heeft in een evaluatie aangegeven vaker in het jaar een bestuursrapportage te willen, zodat de voortgang van beleid beter gemonitord kan worden. Daarop…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Almelo wil geen blowverbod op straat

D66 Almelo wil geen blowverbod op straat als dit toch niet wordt gehandhaafd. Op dinsdagavond ligt een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor in de raadsvergadering. Het college wil graag dat Artikel 2:74a wordt toegevoegd, waarin staat: “Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 januari 2019

D66 Almelo vraagt college naar uitspraken Van Ardenne

Met verbazing heeft de fractie van D66 Almelo kennisgenomen van de uitspraken die gemeentesecretaris Frederik van Ardenne deed tijdens de zitting van de Ondernemingskamer in Amsterdam op 20 december vorig jaar. Hierin stonden de OR van de gemeente Almelo en het bestuur tegenover elkaar naar aanleiding van de reorganisatie op het stadhuis. Wat ons vooral…

Bekijk nieuwsbericht

Jeroen Wiertz kandidaat vicevoorzitterschap gemeenteraad

Onze fractievoorzitter Jeroen Wiertz heeft zich kandidaat gesteld voor het vicevoorzitterschap van de gemeenteraad. Deze positie kwam vrij nadat CDA’er Marcel Zielman er om gezondheidsredenen mee moest stoppen. Er hebben zich nog twee andere kandidaten gemeld. We herinneren ons natuurlijk allemaal nog hoe vorig jaar zeer tegen onze wens het reglement van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 december 2018

D66 Almelo stelt vragen over Jeugdzorg en WMO

Op 20 november stuurde het college van B&W de raad een brief over de financiële prognose WMO en Jeugd 2018. Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling heeft D66 Almelo al laten zien kritisch te zijn op het onderwerp zorgkosten. D66 diende daarom ook een amendement in over de financiering van de zorg en de plannen van de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 november 2018

D66 Almelo stemt voor Begroting 2019 maar blijft kritisch

Op 1 november was de behandeling van de begroting van de gemeente Almelo. D66 maakt zich zorgen over de grote bezuinigingen die het college voorstelt op de jeugdhulp en WMO (tot bijna 7 miljoen euro de komende 4 jaar). Wij hebben daarom voorgesteld om minder te bezuinigen op de zorg, maar de coalitiepartijen stemden…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 september 2018

Vera Bergkamp stelt Kamervragen over nipplegate Rechtbank Almelo

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp heeft namens de D66-fractie Kamervragen gesteld over de gang van zaken omtrent een schilderij in de Almelose Rechtbank. Voor wie het gemist heeft, we hebben in Almelo dus een heuse nipplegate! De Rechtbank in Almelo heeft besloten om een schilderij van de gebroeders Jan en Joep Gierveld een minder prominente plek…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 juli 2018

Zo doen wij dat in Almelo!?

Weer is er gedoe in de Almelose politiek, dit keer over de benoeming van een vicevoorzitter. D66 heeft tijdens de campagne gepleit voor goed bestuur, niet voor niets ging daar ook het eerste hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma over. Helaas hebben we gisteravond een staaltje machtspolitiek gezien die zijn weerga in Almelo niet kent. De benoeming…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 maart 2018 zaterdag 10 maart 2018 donderdag 8 maart 2018
D66 organiseert Wiettop in Almelo

D66 organiseert Wiettop in Almelo

D66 Almelo organiseert op 15 maart a.s. een Wiettop, om over de toekomst van het Nederlandse softdrugsbeleid te discussiëren. Centraal staat de stelling: “Het regulieren van de wietteelt is goed voor de volksgezondheid en vermindert de criminaliteit”. Hoewel georganiseerd door D66, is de top voor iedereen toegankelijk die graag mee wil praten over deze thematiek.…

Bekijk nieuwsbericht