Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 april 2019

Vragen over dubbele uitkering bijstand

D66 Almelo stelt mondelinge vragen dubbele overboekingen bijstand. Op 21 maart 2019 is aan 745 mensen tweemaal bijstand of bijzondere bijstand uitbetaald. In 2014 is dit ook al eens gebeurd. De D66-fractie is verbaasd over het feit dat dit opnieuw kan gebeuren. Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Hoeveel mensen zijn bijstandsgerechtigden uit Almelo en hoeveel uit Tubbergen of Dinkelland?

2. Betreft het bedrag van € 475.000 alleen bijstandsgerechtigden uit Almelo?

3. In hoeverre kan Almelo aansprakelijk worden gesteld voor niet-terugbetaalde uitkeringen in Tubbergen en Dinkelland?

4. U schrijft dat u het risico uit 2014 heeft getackeld. Nu betreft het echter een veel grotere groep mensen. Heeft u het risico dan wel echt getackeld?

5. U lijkt in uw raadsbrief te suggereren dat een fout in de software aan de dubbele overboeking ten grondslag ligt en dat u daarom met de softwareleverancier in overleg treedt. Klopt dit?