Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 april 2019

Motie treinverbinding Berlijn unaniem aangenomen

D66 Almelo diende onlangs een motie in over het behoud van de treinverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn. De motie werd unaniem aangenomen. Deze motie is ontstaan in het Presidium van de Twenteraad. Alle Twentse raden werken hier samen. In meerdere gemeenten in Twente is de motie reeds unaniem aangenomen (o.a. In Dinkelland, Oldenzaal, Borne, Enschede, Wierden…)

Enige tijd geleden alweer stond in de krant te lezen dat de Deutsche Bahn een nieuwe trein heeft aangeschaft en deze blijft rijden volgens de huidige dienstregeling. Dat klopt. Deze motie is dan ook opgesteld met het oog op de toekomst. De wensen om de reistijd te verkorten blijven bestaan en daardoor het zoeken naar mogelijkheden. Met deze motie geven we het dringende signaal af dat wij als Twentse raden de trein graag via Hengelo willen laten rijden, nu en in de toekomst, om Twente direct op het Westen en het Oosten te laten aansluiten. Deze motie gaat er (nog) niet over of Almelo een tussenstation moet zijn of niet. De motie ziet er als volgt uit:

D66 en mede-initiatiefnemers vinden dat deze lobby de volle steun vanuit deze raad verdient en dragen het college op:

 1. zich volop in te zetten voor het bereiken van de volgende doelen: handhaving van de spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als volwaardige verbinding voor de lange termijn en het toekomstproof maken van deze verbinding door het realiseren van de beoogde versnelling;
 2. zich er actief voor in te zetten dat – met de krachtige inzet van de bestuurlijk-ambtelijke lobby vanuit Twente – alle in casu relevante bestuurlijke en maatschappelijke actoren hiertoe hun invloed uitoefenen, waaronder in elk geval:
  -de Twentse colleges;
  -de Duitse buurgemeenten;
  -Regio Twente;
  -de provincie Overijssel;
  -EUREGIO;
  -het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  -de Tweede Kamer der Staten Generaal;
 3. ervoor zorg te dragen dat deze ondersteunende motie – samen met soortgelijke door de
  Twentse raden aangenomen moties – ter kennis worden gebracht van de sub II genoemde instanties en organen

Deze motie wordt mede ingediend door:
Lijst Cete, Partij van de Arbeid, Forum voor Rechts, Groen Links, Leefbaar Almelo, Lijst Weinreder, Socialistische Partij, Christen Unie en Partij Vrij Almelo