Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 januari 2019

D66 Almelo wil geen blowverbod op straat

D66 Almelo wil geen blowverbod op straat als dit toch niet wordt gehandhaafd. Op dinsdagavond ligt een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor in de raadsvergadering. Het college wil graag dat Artikel 2:74a wordt toegevoegd, waarin staat:

“Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.”

D66 ziet dit artikel graag helemaal geschrapt en dient daartoe een amendement in. De burgemeester liet eerder desgevraagd doorschemeren dat er niet streng op dit artikel gehandhaafd gaat worden. Dit is voor D66 Almelo alleen al reden genoeg om deze bepaling niet te willen. Daar komt nog bij dat er op dit moment helemaal geen sprake lijkt te zijn van overmatige overlast door openbaar drugsgebruik. ‘Als iemand werkelijk overlast veroorzaakt, door bijvoorbeeld openbaar dronkenschap, lawaai of stank heeft de politie op dit moment middelen genoeg om op te treden’, aldus fractievoorzitter Jeroen Wiertz.