Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 januari 2019

D66 Almelo vraagt college naar uitspraken Van Ardenne

Met verbazing heeft de fractie van D66 Almelo kennisgenomen van de uitspraken die gemeentesecretaris Frederik van Ardenne deed tijdens de zitting van de Ondernemingskamer in Amsterdam op 20 december vorig jaar. Hierin stonden de OR van de gemeente Almelo en het bestuur tegenover elkaar naar aanleiding van de reorganisatie op het stadhuis. Wat ons vooral zo verbaasde was de negatieve toon waarop de hoogste ambtenaar van Almelo sprak over de stad. Hij kwalificeerde Almelo als een “zinkend schip”. Dit vinden wij een vreemde, weinig constructieve visie op de stad en willen daarom van het college weten of het achter deze uitspraak staat. Monique van Saane stelt in de raadsvergadering van 15 januari tijdens het vragenhalfuur daarom de volgende vragen:

  1. Hoe gaat u als college om met de uitspraak van uw hoogste ambtenaar dat Almelo een “zinkend schip” is?
  2. Denkt u dat deze uitspraak bijdraagt aan het vertrouwen in de gemeentelijke organisatie?