Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 december 2018

D66 Almelo stelt vragen over Jeugdzorg en WMO

Op 20 november stuurde het college van B&W de raad een brief over de financiƫle prognose WMO en Jeugd 2018. Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling heeft D66 Almelo al laten zien kritisch te zijn op het onderwerp zorgkosten. D66 diende daarom ook een amendement in over de financiering van de zorg en de plannen van de coalitie hier de komende tijd nog verder op te bezuinigen. In de verstuurde raadsbrief staat onder meer dat de cyclus van planning & control wordt versterkt, waardoor er in 2019 tussentijdse rapportages komen. Hier is D66 Almelo erg blij mee, maar toch zijn er ook bedenkingen. Daarom stelt Monique van Saane namens D66 de volgende vragen aan het college:

  1. Waarom stuurt u deze brief drie weken na de begroting? Waarom was deze informatie niet reeds daarin opgenomen? (Wij doelen hiermee niet op de uitkering van 5,6 miljoen uit het Fonds tekortgemeenten)
  2. In hoeverre zijn personele lasten toegerekend aan WMO/jeugdhulp?
  3. Uit analyse blijkt dat verwijsbevoegdheid van rechters en huisartsen relatief weinig invloed heeft op de omvang van de Jeugdhulp. Waarom worden dan wijkcoaches ingezet bij de huisartsenpraktijk?
  4. Kunt u uitleggen wat u bedoelt met verplichtingenstop op pagina 6? We praten hier over open einde regeling waarbij er geen stop op verplichtingen mogelijk is.
  5. Bedoelt u met temporisering (pagina 6) van de indicatiestelling dat u mensen langer wilt laten wachten op de zorg die ze nodig hebben?

6. Voor D66 is een indicatie een opsomming van wat iemand belemmert in het sociale en maatschappelijke verkeer. Wat bedoelt u met beperking van de indicatiestelling? Gaat u dan zaken weglaten?