Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

D66 Almelo stemt voor Begroting 2019 maar blijft kritisch

Op 1 november was de behandeling van de begroting van de gemeente Almelo.
D66 maakt zich zorgen over de grote bezuinigingen die het college voorstelt op de jeugdhulp en WMO (tot bijna 7 miljoen euro de komende 4 jaar). Wij hebben daarom voorgesteld om minder te bezuinigen op de zorg, maar de coalitiepartijen stemden tegen ons amendement. Dat geldt ook voor ons voorstel om de OZB minder te verhogen. Een motie over diversiteit in de gemeentelijke organisatie werd wel aangenomen.

De begroting voor 2019 is eigenlijk een groot open einde. Deze begroting zit vol ambitie, maar een uitwerking is nog bijna nergens te vinden. Dat maakt controle door de raad lastig. De programma’s zijn pas richting de perspectiefnota volgend jaar klaar. D66 heeft voor de begroting gestemd, maar zal het opstellen van die programma’s kritisch en precies blijven volgen. Een volgende begroting moet wat D66 betreft echt beter.