Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 februari 2018

D66: kies voor regionale inkoop jeugdhulp en WMO!

Tijdens de raadsvergadering van 13 februari heeft D66-fractievoorzitter Jeroen Wiertz vragen gesteld over de inkoop van jeugdhulp en WMO. Het college wil een deel van de zorg niet meer inkopen met de andere Twentse gemeenten en heeft daarover op 6 februari een brief naar de gemeenteraad gestuurd.  Zowel de brief van het college als de beantwoording van de vragen door de wethouder tijdens de raadsvergadering overtuigen niet. D66 roept het college op om het besluit over de inkoop van jeugdhulp en WMO te heroverwegen.

Nieuw Twents model

De Twentse gemeenten gaan resultaatgericht werken, dat betekent: integraal werken rond de inwoner en het gezin. De gemeenten geven daarmee de inwoner, toegangsmedewerker en zorgaanbieder meer de vrijheid om in gezamenlijkheid een ondersteuningstraject op te zetten dat aansluit op de behoefte van de inwoner en gebaseerd is op de eigen kracht van de inwoner. Almelo heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe model, maar haakt nu op het laatste moment af.

Meer bureaucratie

Het afhaken van Almelo betekent meer bureaucratie voor de zorgaanbieders die zowel in Almelo als in de andere gemeenten zorg leveren. De wethouder geeft dat ook toe. Verder betekent het meer werk binnen de gemeentelijke organisatie. De wethouder heeft geantwoord dat niet alle expertise binnen de organisatie aanwezig is.

Twentse samenwerking

Het college trekt zich met het besluit weer verder terug uit de Twentse samenwerking, een zorgwekkende ontwikkeling. Het college zegt dat er op nog veel meer terreinen wordt samengewerkt binnen Twente, het is dus allemaal niet zo erg. Maar als gemeenten zich uit verschillende onderdelen van die samenwerking blijven terugtrekken, dan blijft er uiteindelijk geen samenwerking over. Het is ook niet het eerste dossier, waarbij Almelo afhaakt. We hebben dat ook al gezien in de discussie over de toekomst van Twence en de Agenda van Twente.