Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 januari 2018

Erfgoednota ‘Zichtbaar Verleden’

Als D66 fractie hebben we in het raadsakkoord van 2014 mede het beschermen van cultuurlijk erfgoed uitgesproken als één van de doelen van deze raadsperiode.
Nu op de drempel naar een nieuwe raadsperiode staat tot onze tevredenheid de erfgoednota ‘Zichtbaar Verleden’ op de raadsagenda van 9 januari 2018.
Deze nota gaat niet alleen uit van ‘beschermen’, maar ook van ‘benutten’ en ‘beleven’. Daar kunnen we ons als D66 fractie helemaal in vinden.

Het ging echter niet vanzelf. De motie ‘bescherm gebouwd erfgoed’ in juli 2016 – mede door D66 ingebracht – is breed in de raad aangenomen en is mede aanleiding geweest om het college in beweging te krijgen om met een nota te komen. Daarna hebben de fracties D66, GroenLinks en ChristenUnie gezamenlijk op de inhoud ook nog een erfgoedmanifest ontwikkeld en formeel ter sturing overhandigd aan de verantwoordelijk CDA wethouder Irene ten Seldam. Veel van onze gestelde doelen zien we gelukkig in de nota terug.

De erfgoed nota die er nu ligt voldoet spreekt de ambitie uit om niet alleen het erfgoed uit het verleden, maar vooral ook uit het heden en uit de toekomst goed in beeld te blijven brengen en te beschermen voor de bewoners en bezoekers van Almelo.
De vraag is nog wel of we als gemeentelijke organisatie in staat zijn om ook echt in de geest van die erfgoednota – met prachtige doelen en plannen van aanpak – ook echt tot die gewenste uitvoering te brengen. Deels heeft dat met financiering te maken, maar vooral met kennis van zaken en de juiste mentaliteit van alle betrokken partijen.

Het recente nieuws omtrent het terras rond het historische Wetshuys laat nog niet zien dat het proces van bescherming, ‘zichtbaar houden’ en ‘beleven’ naar behoren wordt ingevuld.
Laten we hopen dat we na vaststellen van deze prima nota ook de ‘erfgoedvinger’ aan de pols houden bij alle ruimtelijke plannen die in de toekomst bij de raad langs komen.
Dit onder het motto:
‘Practice what you preach’