Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

Motie statiegeldalliantie door de raad aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 19 december is een door D66 geïnitieerde en door Groen Links, SP, ChristenUnie, CDA, Almelo Centraal en Leefbaar Almelo mede ingediende motie “statiegeldalliantie” met algemene stemmen aangenomen. Een mooi succes aan het eind van het jaar. Hieronder de tekst van de motie.

De Raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 19 december 2017,

Constaterende dat:
– Zwerfafval een hardnekkig probleem is en dit een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Almelo, maar landelijk en zelfs wereldwijd;
– Op 31 augustus 2017 de toenmalige staatssecretaris het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ aan de Tweede Kamer stuurde en dat dit rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval;
– Op 25 november 2017 een Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) is gestart, waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. Het gaat om consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven. Door zich aan te sluiten bij de alliantie vragen zij hun regeringen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren.
De Tweede Kamer in februari 2018 het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ behandelt in het Algemeen Overleg Circulaire Economie (zie: Commissievergadering Circulaire Economie).

Overwegende dat:
– Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd;
– Meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand;
– De gemeente Almelo zich kan aansluiten bij de Statiegeldalliantie en daarmee een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer.

Verzoekt het college:
– De gemeente Almelo aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie.