Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 november 2017

Vragen aanbesteding huishoudelijke ondersteuning

Op 31 oktober j.l. heeft de fractie onderstaande vragen aan het college gesteld.

Op 28 oktober 2017 verscheen in de Twentse Courant Tubantia het bericht dat bij de aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning veertien van de 21 huidige aanbieders zijn afgevallen. Er blijven nog tien aanbieders over. De keuzevrijheid wordt hiermee dus beperkt. D66 heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college bewust gestuurd op een lager aantal aanbieders van huishoudelijke hulp? Zo ja, waarom? Zo nee, wat is dan de reden dat bestaande aanbieders niet meer voor een contract in aanmerking komen?

2. Welke gunningscriteria zijn bij deze aanbesteding gehanteerd?

3. In hoeverre heeft bij de aanbesteding rekening gehouden de aanpak van louche pgb-bureautjes een rol gespeeld?

4. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de overgang naar nieuwe aanbieders soepel verloopt en dat mensen ook in 2018 de zorg krijgen die zij nodig hebben, mede gezien de korte tijd die nog rest totdat de nieuwe overeenkomst ingaan?

Sommige aanbieders, of eigenaren of directeuren van zorgorganisaties, zijn eerder betrokken geweest bij andere zorgaanbieders die inmiddels failliet zijn. Er zou daarbij sprake zijn geweest van misstanden zoals het bij aanbestedingen bieden onder de kostprijs en het betalen van te lage lonen aan werknemers.

5. In hoeverre wordt bij de aanbesteding rekening gehouden met het verleden van zorgaanbieders?