Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 november 2017

College, ga aan de slag voor mensen met een beperking!

De gemeenteraad vindt dat het college de toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet verbeteren. Bij de begrotingsbehandeling 2018 op 2 november j.l. heeft de gemeenteraad daarom een motie van onder andere D66 en GroenLinks aangenomen waarin wij het college opdragen om toch daaraan te gaan werken.

De gemeenteraad heeft in mei 2016 al een motie aangenomen waarin wij het college hebben gevraagd om een zogenaamde inclusieagenda op te stellen. Dat is een plan waarin staat hoe we ervoor zorgen dat iedereen bij de samenleving betrokken is, ook mensen met een beperking. De week vóór de begrotingsbehandeling heeft het college een brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin staat dat het college zo’n plan niet wil maken. D66 vindt dat het college dat wel moet doen, het gebeurt nog te vaak dat plekken in Almelo voor mensen met een lichamelijke beperking niet toegankelijk zijn.
In het plan moet staan hoe de gemeente het VN-verdrag over mensen met een beperking lokaal gaat uitvoeren. Het is de bedoeling dat in het plan de onderwerpen onderwijs, werk, inkomen, vervoer en mobiliteit, wonen en leven een plek krijgen. Het verdrag verplicht gemeenten om samen met mensen met een handicap en/of met organisaties die hen vertegenwoordigen, te werken aan het geleidelijk dichterbij brengen van een toegankelijke en inclusieve samenleving. Gemeenten moeten duidelijk omschrijven welke  verbeteringen en doelen ze gaan realiseren, en daarbij ook aangeven binnen welke termijn dat gaat gebeuren.