Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juli 2017

Schriftelijke vragen voortijdige schoolverlaters

De fractie heeft op 10 juli aan het college de hierna volgende vragen gesteld over Almelose jongeren zonder onderwijs startkwalificatie.

Problematiek:

Door de verbeterde economie daalt de jeugdwerkloosheid in Nederland en ook in Twente. Maar desondanks blijven er structureel jongeren verstoken van een baan, omdat ze zonder passende startkwalificatie de school verlaten. Soms vinden ze een tijdelijke baan, maar continuïteit in werk en inkomen is bij deze doelgroep niet aan de orde, met alle maatschappelijke en sociale gevolgen van dien. En daarmee vormen ze een vaste kostenpost voor de gemeente.

De MBO opleidingen in Twente bieden weliswaar entree opleidingen en niv. 2,3, en 4 opleidingen aan, maar structureel blijven er studenten deze opleidingen verlaten zonder een diploma op zak. Particulieren, instellingen en bedrijven nemen soms initiatieven om deze “drop-outs” wel kennis en vaardigheden aan te leren om permanent aansluiting te krijgen op de vraag uit de arbeidsmarkt.

Het huidige resultaat is dat er nog steeds naar schatting rond de 700 jongeren in Twente zijn zonder enige vorm van startkwalificatie. Die groep heeft in potentie een grote kans om structureel werkloos te worden en zelfs in de criminaliteit terecht te komen.

Vragen aan college:

  1. Hoeveel van die drop-outs wonen er in Almelo?
  2. Zouden de AOC’s en ROC’s per definitie iedereen op maat een startkwalificatie moeten en kunnen aanbieden? (resultaatverplichting)
  3. Lukt dat toch niet, zouden die drop-outs bij andere organisaties dan onderwijsinstellingen wel in staat zijn die startkwalificatie te behalen?
  4. Klopt het dat daar rond de € 8500,- per student per jaar voor beschikbaar is van OC&W en dat dat geld niet meer automatisch naar de scholen hoeft te gaan?
  5. Zo ja, accepteert de gemeente het eigenaarschap van deze problematiek van ongeschooldheid? En speelt de gemeente daarom een actieve bemiddelende en faciliterende rol in die entree opleidingen om maat? (of is daar toe bereid?)
  6. Zou een wijkcentrum dergelijke entree-opleidingen kunnen en mogen aanbieden, zodanig dat ze ook bekostigd kunnen worden door het ministerie van EZ of OC&W? (evt. via een geldstroom van de AOC’s resp. ROC’s.)
  7. Hoe borg je dan de kwaliteit van die opleidingen buiten het reguliere onderwijs en wie is daar dan voor verantwoordelijk?

 

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden,

Namens de fractie van D66 Almelo

Martin Mulder