Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 mei 2017

D66 oogst lof met inbreng duurzaamheidsdiscussie

Voorafgaand aan de vergadering over nieuwe kaders voor het duurzaamheidsbeleid in het politiek beraad van 9 mei heeft de fractie van D66 een reactie op het procesvoorstel en de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid op papier gezet en gedeeld met de overige fracties en college.
Tijdens de behandeling van het onderwerp in het politiek beraad kreeg de fractie alom grote waardering voor dit initiatief, de gedegen opzet en de goed bruikbare voorstellen.

In het voorstel wordt onder andere gepleit voor:
*  Het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie met duidelijke prestatie-indicatoren
*  Periodieke evaluatie en bijstelling
*  Aansluiting bij de omgevingsvisie en ambities/ beleid nieuwe kabinet
*  Aandacht voor het vergroten van het duurzaamheidsbewustzijn
*  Plannen ontwikkelen waarvoor subsidie verkregen kan worden.
*  Het betrekken van maatschappelijke partners en burgers bij het beleid en het vergroten van betrokkenheid van raad, college en ambtelijke organisatie bij dit onderwerp. 

De D66 fractie vond het noodzakelijk dit procesvoorstel bij het college in te dienen en te delen met de raad, omdat Almelo met haar duurzaamheidsbeleid tot nu toe nog onvoldoende scoort in vgl. met veel andere gemeenten in Nederland.

Het volledige stuk is onder “publicaties” te vinden op deze site.