Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 april 2017

Twentse D66 raadsfracties kiezen in meerderheid voor behoud aandelen Twence.

Op 13 april is het volgende persbericht uitgegaan.

De Twentse raadsfracties van D66 willen aandeelhouder van Twence blijven. D66 is als zelfstandige partij in 12 van de 14 Twentse gemeenteraden vertegenwoordigd. Tien hiervan willen aandeelhouder blijven. De fracties van Borne en Oldenzaal willen af van Twence.

Opvallend is wel dat alle 10 overgebleven fracties niet verder willen  met  voortzetting van het huidige beleid van Twence  . Nu is de focus van Twence gericht op afvalverwerking met een aantal duurzame activiteiten als( belangrijk)  bijproduct.
Voor de gemeentes die aandeelhouder willen blijven zijn er twee opties:

Optie 1 het status quo model. ( blijven zoals het nu is)  Focus blijft afvalverwerking met winnen van grondstoffen en energie uit afval.
Optie 2 uitbreiden  van de bedrijfsvoering in  duurduurzaamheid activiteiten   Twence wordt een bedrijf wat  zijn resultaten gaat halen in de productie van duurzame energie en wat  zich meer  toelegt om duurzaamheids doelstellingen van de Twentse gemeentes te realiseren.  Gemeentelijke zonneparken zouden in die optie bijvoorbeeld door Twence geëxploiteerd kunnen worden
 Optie  1 valt af om er geen sprake meer is van publiek belang. Bovendien is verwerken van afval  op langere  termijn een eindige activiteit.   De hoeveelheid afval aandeelhouders is op dit moment   nog maar ca. 26% van het totaal . Dat wordt elk jaar lager. 74% wordt op commerciële basis  voorwaarden in de markt gecontracteerd. Deels in het binnenland , en deels zelfs daarbuiten.  Omzet aandeelhouders is ca. 17% van het totaal in 2015. Bij optie 1 zal Twence steeds meer een handels en verwerkingshuis van vreemd afval worden.  Immers ook de Twentse gemeenten  willen naar een sterke afname van ongescheiden afval.  Als Twence blijft zoals deze nu is kunnen  volgens de fracties van D66 deze  activiteiten kunnen uitstekend uitgevoerd worden door commerciële partijen. Kiezen voor de huidige strategie  is als tegen Philips zeggen dat men vooral door moet gaan met  de  productie van gloeilampen. Een aantal Twentse colleges kiezen voor optie 1 opdat hierbij het dividend op korte termijn gewaarborgd is. Twence heeft ( beter gezegd de  aandeelhouders hebben ) besloten dat 40 % van de winst als dividend naar de aandeelhouders gaat.  Bij optie 2 is er wel sprake van de uitvoering van een publiek belang. Het financieel risico is echter groter en er is  meer onzekerheid of Twence  zich ook blijvend in die markt kan handhaven. Tenslotte is Twence relatief klein in vergelijking met andere partijen. Twence is dus kwetsbaarder en beperkt in het kunnen doen van investeringen in het verduurzamen van de afvalketen . Echter de Twentse  D66 raadsfracties  vinden dat risico te overzien en  durven de onzekerheid aan. Vooral het feit dat Twence een sterke partner wordt om de gemeentelijke duurzaamheid doelstellingen te halen geeft voor de individuele gemeentes ook weer minder risico. Bovendien is bij deze optie er een mogelijkheid om risicovolle activiteiten in een aparte rechtspersoon te plaatsen. De raadsfracties erkennen dat bij deze keuze ook het jaarlijks dividend of lager kan zijn of niet uitbetaald zal worden . Echter op langere termijn zal dat weer verbeteren

Het voordeel van verkopen is dat  er op korte termijn geld voor de aandeelhouders vrijkomt voor eigen aanwending . Onduidelijk is echter hoeveel.  Wat is de reële verkoopwaarde. Het feit dat raadsleden onder geheimhouding de berekend waarde van Twence kunnen inzien, en daar dus ook niet over kunnen “sparren”met externe deskundigen maakt dat lastig. Verkoop van Twence kan het risico verhogen dat Twence op middellange termijn gesloten worden. Ook denken de meerderheid  van de D66 raadsfracties dat het feit dat men aandeelhouder is er ook voldoende zeggenschap blijft. Ook al is er  rond de zeggenschap rond de bouw van een omstreden mestverwerkinginstallatie  op Elhorst –Vloedbeld volgens een aantal D66 fracties  onvoldoende  vooraf gecommuniceerd.

Namens de Twentse D66 raadsfracties

Henk Daggert  0548-655840