Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 april 2017

D66 teleurgesteld over keuze voor verkoop Twence

Op 4 april lag het raadsvoorstel voor de verkoop van de aandelen Twence voor in de gemeenteraad.

Twence is in handen van een aantal Twentse gemeenten, waarbij Almelo ongeveer 11% van de aandelen bezit.
Eerder is door de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zouden zijn voor de verkoop van de aandelen Twence. Deze vraag is gesteld omdat er twijfels zijn of het aandeelhouderschap van Twence wel een taak van de gemeente is. Daarnaast zou een eventuele verkoop van de aandelen de benarde financiële positie van Almelo flink verbeteren. Ook o.a. Enschede was benieuwd naar de mogelijkheden van verkoop. Maar een aantal andere aandeelhouders niet.

Tegelijkertijd heeft Münster gevraagd of zij eventueel als aandeelhouder konden toetreden, omdat zij ontevreden waren met de private partij waar zij voor de afvalverwerking zaken mee deden. Graag wilden zij dat bij een regionale publieke partij onderbrengen. Münster wil graag 15% van de aandelen verwerven. Maar als Twence niet in publieke handen blijft, dan haken zij waarschijnlijk af.
Twence heeft laten onderzoeken wat de verschillende mogelijkheden zijn en wat de eventuele waarde van het bedrijf Twence is.

Hieruit zijn 5 scenario’s uitgewerkt.

  • Verder gaan zoals nu met toetreding van Munster
  • Verder gaan zoals nu zonder toetreding van Munster
  • Twence verder ontwikkelen als duurzame onderneming met toetreding van Munster
  • Twence verder ontwikkelen als duurzame onderneming zonder toetreding van Munster
  • De aandelen Twence verkopen.

Iedere aandeelhoudende gemeenteraad moet hierover een besluit nemen. Hierbij is het opmerkelijk dat er onder de verschillende colleges verschillend gedacht wordt op basis van dezelfde gegevens. Almelo stelt voor om te verkopen, terwijl Enschede kiest voor scenario 3. Ook de verschillende raadsfracties denken er verschillend over, waaronder de VVD, maar ook de verschillende D66 fracties.

In ieder geval moet uiteindelijk twee derde van de aandeelhouders voor de verkoop zijn om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Is het hebben van de aandelen Twence een publieke taak?

Als je het kaal bekijkt, waarschijnlijk niet. Maar Twence levert voor Almelo een belangrijke bijdrage aan de CO2 doelstelling. De mening van de Almelose D66 fractie is dan wel dat er gekozen moet worden voor scenario 3. Hierbij wordt in de toekomst Twence verder omgevormd tot een duurzame energie leverancier. En met de toetreding van Münster wordt er minder afval van ver weg gehaald, waardoor er meer een circulaire economie op het gebied van afval/grondstoffen ontstaat. Het liefst zien we nog meer gemeenten uit de regio ‘aanhaken’ om dat te bewerkstelligen.

Scenario 1 en 2 zijn niet wenselijk, omdat er dan waarschijnlijk vol wordt ingezet om de verbrandingsovens zo veel mogelijk te vullen, terwijl er in de toekomst waarschijnlijk steeds minder behoefte zal zijn aan verbrandingscapaciteit. We zamelen gelukkig steeds minder restafval in.

Je kunt het ook financieel afwegen.

Verkoop levert eenmalig een flink bedrag op, maar je moet daarna wel jaarlijks ruim 2 ton aan dividend missen. Het is ook maar de vraag of we dan nog wel voor hetzelfde tarief ons afval kunnen laten verwerken, waardoor wellicht de afvalstoffenheffing iets omhoog moet. Almelo heeft een contractuele leveringsverplichting van afval aan Twence, waar we al jaren niet aan voldoen. De boeteclausule die daar op zit is nog nooit op de aandeelhouders toegepast. Maar of dat ook zo zal zijn als we geen aandeelhouder meer zijn? Wie zal het zeggen.

Het Almelose college heeft voorgesteld om de aandelen te verkopen. Samen met Groen Links en de PvdA hebben we een amendement ingebracht om ervoor te zorgen dat voor scenario 3 gekozen wordt. Dat scenario sluit ook mooi aan bij twee van onze richtingwijzers: “Denk en handel internationaal” en “Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving”.

Uiteindelijk heeft een (ruime) meerderheid van de raad het amendement verworpen (12 voor 19 tegen). Vervolgens heeft de raad het ongewijzigde raadsvoorstel aangenomen, waardoor wordt ingezet op verkoop van de aandelen (20 voor en 12 tegen, Çete was weer aangeschoven).

Of de aandelen daadwerkelijk verkocht zullen gaan worden is maar zeer de vraag. De benodigde 2/3 meerderheid lijkt niet aanwezig.

 

Gerrit Stam,  7 april 2017