Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 april 2017

Meer geld nodig voor ondersteuning in het huishouden

 

Tijdens de raadsvergadering op 4 april heeft de raad ingestemd met een gewijzigde Verordening WMO en jeugdzorg en met aangepast beleid. De raad heeft een motie van D66, Minimapartij, GroenLinks, Leefbaar Almelo en LAS aangenomen waarin wij de landelijke overheid vragen om extra budget voor de huishoudelijke hulp (alleen Democraten.Nu stemden tegen deze motie).

WMO en jeugdzorg

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor  de ondersteuning in het huishouden. Deze taak is door Den Haag aan alle gemeenten overgeheveld, maar met 40% minder geld dan dat Den Haag er zelf aan uitgaf.

Waarom nu aanpassing beleid?

De Centrale Raad van Beroep heeft vorig jaar uitspraak gedaan over gemeentelijk beleid over huishoudelijke hulp. Het beleid van veel gemeenten was door die uitspraak in strijd met de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook het beleid in Almelo en andere Twentse gemeenten was daarmee in strijd met de wet en moet dus worden aangepast.

Helaas heeft het daarna tien maanden geduurd voordat er een voorstel was om het beleid aan te passen. Wij vinden dat nu dan ook wel met de uitvoering daarvan moet worden begonnen, maar daarvoor was in de raad geen meerderheid. Ook het college wil wachten tot 1 januari 2018 omdat dan de zorg opnieuw wordt aanbesteed.

Financiën

De aanpassing van het beleid betekent wel extra kosten. Het college rekent op € 353.000 eenmalig voor de invoering van het beleid en tussen € 1 miljoen en € 1,8 miljoen per jaar voor uitvoering van het beleid. Wij vinden dat we dan ook extra budget van de Rijksoverheid nodig hebben voor de huishoudelijke hulp. We hebben hierover samen met de Minimapartij, GroenLinks, Leefbaar Almelo en LAS een motie ingediend die met 31-2 is aangenomen.

  Jeroen Wiertz,  6 april 2017