Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 maart 2017

Mobiliteitsplan Binnenstad-Noord: Gemiste kans.

Raadslid Gerrit Stam blikt terug op het raadsdebat over het mobiliteitsplan Binnenstad-Noord.

Het mobiliteitsplan Binnenstad-Noord bereikte tijdens de raadsvergadering van 21 maart j.l.na grote frustratie een anticlimax.

Het begon ruim een jaar geleden met een zeer ambitieus plan om de veiligheid van het fietsverkeer aan de noordelijke kant van de binnenstad te verbeteren en dat gelijk te combineren met onderhoudswerkzaamheden, die toch binnenkort moeten gebeuren. (plan A). Dit plan stuitte op veel weerstand van inwoners, ondernemers en direct belanghebbenden, omdat hun bereikbaarheid ernstig werd beknot.

Daarop werd een variant van dit plan bedacht, waarin de grote bezwaren waren weggenomen. (plan B).
Dit plan werd al beter ontvangen, maar zit door de compromissen wat gekunsteld in elkaar, met wegen die gedeeltelijk met éénrichtingsverkeer en deels tweerichtingsverkeer zijn ingericht. Daarbij zou de doorstroming door de stad flink vooruit gaan, wat wellicht veel binnendoor-sluipverkeer zal aantrekken.  Aangezien de situatie er niet altijd duidelijker op wordt en er wellicht meer auto’s van deze route gebruik gaan maken, is het maar de vraag in hoeverre dat bijdraagt aan de doelstelling van het veiliger maken van het fietsverkeer.

En toen bleef het lang stil……… totdat er een kant-en-klaar raadsvoorstel kwam met 4 varianten.
Maar of er echt iets te kiezen valt?

Variant a en b zijn gelijk aan plan A en B. Dit zijn dus oude plannen.
Variant c is een compleet nieuw plan, waar nog niet eerder met de raad over gesproken is. Hierbij wordt  de Vriezebrug, als uiterst gevaarlijk knooppunt aangemerkt, NIET aangepakt. Het college beveelt deze variant niet aan.
variant d is ‘Niets doen’. Dit is eigenlijk geen keuzemogelijkheid.

Het lijkt er op dat het college er alles aan gelegen is om de subsidie ‘binnen te harken’, ook al is de doelstelling volledig  buiten beeld geraakt. Het raadsvoorstel wordt gepresenteerd als een voorstel met 4 keuzes, maar in principe ligt alleen variant c op tafel. De andere 2 zijn al eerder ‘afgeschoten’.
Graag hadden we nog eens gekeken, hoe we goede onderdelen van de verschillende plannen konden toepassen, zodat toch de verkeersveiligheid flink kan worden verbeterd in de noordelijke binnenstad. Onze roep om het project terug te nemen en eens goed te bediscussiëren werd niet gehoord door het college en een groot deel van de raad. Het was het college er alles aan gelegen om een keuze uit 1 van de 4 varianten er door te drukken. Daardoor moesten wij wel tegen de varianten A, B en C stemmen, maar ook tegen D, want wij wilden het project opnieuw bezien.

Doch, de stemming heeft er in geresulteerd dat de 3 varianten geen meerderheid kregen en er uiteindelijk uit een soort van onvrede is gekozen voor ‘Niets doen’. Een uitermate teleurstellende uitkomst. Er zijn hier alleen maar verliezers, ook al zullen veel bewoners en ondernemers van de noordelijke binnenstad het voor hun bereikbaarheid prima vinden.