Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 februari 2017

Mondelinge vragen stadsbank en groenbeheer

 Tijdens de raadsvergadering van 14-2-2017 zal de fractie van D66 de volgende mondelinge vragen stellen aan het college.

DigiD cliënten Stadsbank

OP 8 februari jl. verscheen in Tubantia een bericht over het vragen van DigiD door de Stadsbank Oost-Nederland. De D66-fractie is van mening dat de Stadsbank hiermee zou moeten stoppen. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord is allerlei privacygevoelige informatie te vinden. Op de website van DigiD staat dat niemand mag vragen om een gebruikersnaam of wachtwoord en ook de staatssecretaris vindt het ongewenst dat om DigiD wordt gevraagd.

1.       Bent u het met ons eens dat het vragen om DigiD van cliënten van de Stadsbank onwenselijk is?

2.       Bent u bereid om hierover met de Stadsbank Oost-Nederland in gesprek te gaan en erop aan te dringen dat de Stadsbank voortaan niet meer om DigiD van cliënten  vraagt?

  

Outsourcing groenbeheer

Op 1 februari jl. heeft de ondernemingsraad een brief gestuurd over de outsourcing van het groenbeheer. De ondernemingsraad schrijft daarin dat hij het betreurt dat het college doorgaat met de outsourcing aan Twente Milieu. De OR draagt ook een alternatief aan. De D66-fractie is nogal verbaasd over deze brief. Immers, op 19 januari 2015 heeft het college al besloten om ‘in eerste instantie de variant van externe verzelfstandiging bij Twente Milieu N.V. te verkennen’. De ondernemingsraad zou om advies worden gevraagd over dit besluit.

1.       Wat stond er in het advies van de ondernemingsraad?

2.       Hoe heeft het college de ondernemingsraad bij het verdere proces betrokken?

3.       Heeft de ondernemingsraad ooit eerder het alternatief van een eigen groenbedrijf geopperd? Zo ja, hoe heeft u  daar op gereageerd?