Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 februari 2010

Stadhuis nieuw of vernieuwen?

De besluitvorming over de bouw van een nieuw stadhuis aan het Marktplein lijkt rond te zijn. Het CDA en de PvdA zijn het er over eens: er moet en zal een nieuw stadhuis komen. Koste wat kost.
Maar is dat wel verstandig? In het Masterplan Almelo staat niets over een nieuw stadhuis. Waarom niet? Omdat er geen stedenbouwkundige argumenten waren om het stadhuis op een andere plek te bouwen. In plaats van de binnenstad te ontwikkelen en bouwprojecten op te starten, werd vooral gesproken over het nieuwe stadhuis, al het andere is er ondergeschikt aan gemaakt. 
Voor D66 en vele anderen in Almelo, is het zeer teleurstellend dat de kans niet is gegrepen om van het Twenthecentrum het nieuwe stadhuis te maken. Nu die kans is verkeken door een andere bestemming voor het Twenthecentrum, treedt voor D66 het ‘next best’ scenario in werking, namelijk renovatie en uitbreiding van het huidige stadhuis.De vraag is echter of dit nog een begaanbare weg is. Niet duidelijk is of door het college van B&W een weg terug heeft geblokkeerd met waterdichte contracten en overeenkomsten. Er valt veel voor te zeggen om dit eens goed uit te zoeken wat allemaal vast ligt en geregeld is. Het zal niet gemakkelijk zijn. 
Vernieuwing van het huidige stadhuis biedt grote voordelen; het voorkomt bijvoorbeeld dat het voor de komende 10, 15 of langere tijd leeg komt te staan. Afbreken is geen optie omdat dit op grote weerstand stuiten van  architectuurminnaars. Het laatste werk van de architect Oud breek je niet zomaar af. 
Vernieuwbouw van het huidige stadhuis is zonder enige twijfel een stuk goedkoper dan nieuwbouw.  Zeker als je in ogenschouw neemt dat het huidige stadhuis en alle grond eromheen van de gemeente is. Evenals het Stadhuisplein, de parkeergarage tegenover het stadhuis en de parkeerplaatsen aan de Boddenstraat. En laten we er geen doekjes om winden, financiële meevallers zijn zeer welkom voor Almelo nu het huishoudboekje van de gemeente onder grote druk staat. Als je hiervoor de ogen voor sluit, moet je wel een super opportunist zijn.
Het huidige stadhuis verbouwen is zo’n slecht idee nog niet. Als het parkeren ondergronds is gebracht, komt het vernieuwde stadhuis aan hetzelfde plein te liggen als de peperdure variant van het CDA en de PvdA. Waarom zouden we dat willen?
Dus als het aan D66 ligt: parkeergarage afbreken en ondergronds aanleggen (zie ook de plannen van Voskamp en St. Joseph) en opdracht geven aan de reeds gekozen architect (Roberto Meijer) om plannen te maken voor de verbouwing, uitbreiding en renovatie van het huidige stadhuis. Dan kan eindelijk een begin worden gemaakt met de herontwikkeling van de binnenstad.
Het gebeurt wel vaker dat raadsbesluiten in de prullenbak worden gegooid. Zover willen we op dit moment niet gaan, maar het zou wel goed zijn als de ‘nieuwe’ raad besluit tot schorsing van het besluit om een nieuw stadhuis te bouwen aan de Markt. Zodat ze tijd heeft om een goed inzicht te krijgen in de financieringsconstructie en de geldstromen. Deze coalitie moet niet over haar graf heen willen regeren. We leven in het jaar 2010.   
Anders? Ja! Fractie D66 Almelo