Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2009

D66 Almelo naar Congres Breda 7 november 2009

Samen met Gina Rozema, Jeanet Sorèl, Claudio Bruggink en Jante Thijs(voorzitter afdeling Rijssen) heb ik het najaarscongres te Breda bijgewoond. Het thema was dit keer onderwijs!

Het aantal bezoekers was groter dan ooit! Veel nieuwe leden. Tijdens haar toespraak vroeg landelijk voorzitter Ingrid van Engelshoven de nieuwe leden op te staan en hen te verwelkomen met een applaus. Velen stonden en het moet voor de nieuwe leden een goed gevoel zijn geweest om zo welkom te worden geheten binnen D66.
De fringe-meetings hadden als leidraad: “hoe ver gaat de maatschappelijke rol van het onderwijs”, zijn druk bezocht en hebben goede discussies opgeleverd. Zij zullen een bijdrage leveren aan een van onze belangrijkste punten binnen de 5 speerpunten van D66.
Zelf ervaar ik deze bijeenkomsten steeds weer het belang van het debat binnen de partij. Ieder lid kan zijn of haar eigen inbreng hebben. Dit benadrukte voor mij weer de reden waarom ik ooit lid ben geworden van D66.

De inspirerende toespraken van landelijk voorzitter, voorzitter eerste kamer fractie gaven een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Ook de aandacht die alle aanwezige gemeentelijke lijsttrekkers kregen, toen zij op het podium werden gevraagd, heb ik als zeer bijzonder ervaren.

Ik raad iedere lezer aan de toespraak van Robbert Dijkgraaf, die als gast aanwezig was, na te lezen op de landelijke site!

Een van de hoogtepunten van het congres is natuurlijk de toespraak van onze politiek leider Alexander Pechtold: nalezen op de site!!!!

Als groepje hebben we geprobeerd ook contacten te leggen in de “beroemde” wandelgangen.
Dat is, dacht ik, aardig gelukt.

 Plaatselijke contacten zijn belangrijk, maar ook de contacten met D66-ers in den lande moeten er zijn.  Met elkaar lukt het nog beter om het sociaalliberale gedachtegoed scherp te houden.
Veel beslissingen worden genomen op een ander niveau dan de gemeente en ook het gebruik maken van de deskundigheid binnen D66 acht ik van groot belang!

Dames en heer bedankt voor de inspirerende dag!

Rineke Gieske-Mastenbroek
Voorzitter