Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

Startschot project "De Kogel"

Op zaterdagmiddag 4 april 2009 is een lang gekoesterde wens van D66 in
vervulling gegaan: het begin van het aanbrengen van geluidsschermen
langs de Van Rechteren Limpurgsingel ter hoogte van de Kogellaan. In de
afgelopen jaren heeft de fractie van D66 er met grote regelmaat bij het
college op aangedrongen werk te maken van het terugdringen van de
geluidsoverlast aldaar. Nu was het dan zover: wethouder Kuiper gaf,
onder grote belangstelling van o.a. buurtbewoners, het startsein voor
het project. Het is de bedoeling dat vóór de zomer de schermen er staan.
In zijn toespraak schetste de wethouder de lange aanloop van het
traject en de hobbels die daarbij moesten worden genomen. Hij
memoreerde daarbij de inzet van Gina Rozema en Fred Gerritsen. Gina was
door dankbare buurtbewoners al in de bloemen gezet.

Na de toespraak was het tijd voor het echte werk: het slaan van de
eerste paal. Hiervoor was een antieke installatie opgebouwd. Met pure
handkracht werd de klus door diverse genodigden geklaard!